La comunicació en entorns digitals

La IV Jornada sobre Formació Oberta a les Administracions Públiques que va organitzar la secció de Formació no presencial de l’EAPC al novembre de 2009, va tenir com a eix transversal: La comunicació en entorns digitals.

Imatge d'EAPC.

L.Martin, M.Masó i E.Gea (Foto de l'EAPC)

La formació virtual no és formació a distància entesa com a distanciament entre els agents participants (professorat, alumnat, coordinadors) perquè la comunicació ens apropa i provoca complicitats que faciliten dinàmiques de treball col·laboratiu i aprenentatges significatius.

Disposeu d’informació ampliada sobre la Jornada (programa, intervencions, imatges,…) al web de l’Escola.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.